PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI

Activitatea 1.

Restaurarea și conservarea Castelului Kálnoky de la Micloșoara

Activitatea 2.

Amenajarea Muzeului vieții transilvănene

Activitatea 3.

Consolidarea capacității comunității și schimb de bune practici

Activitatea 4.

Publicitate și promovarea proiectului

Activitatea 5.

Management, monitorizare, evaluare, raportare