OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul Inițiativă de patrimoniu – Muzeul vieții transilvănene, finanțat de Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și de Guvernul României, își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii Centru, prin protejarea și valorificarea patrimoniului cultural multietnic din județul Covasna, inclusiv prin stimularea economiei locale. Pentru realizarea acestui scop, proiectul și-a fixat următoarele ținte imediate:

  • Restaurarea și conservarea Castelului Kálnoky de la Micloșoara
  • Creșterea și diversificarea ofertei culturale din județul Covasna prin amenajarea Muzeului vieții transilvănene în cadrul Castelului Kálnoky și deschiderea acestuia către public
  • Acțiuni de consolidare și diversificare a capacității profesionale a localnicilor din microregiunea Baraolt
  • Îmbunătățirea situației populației de etnie Romă din microregiunea Baraolt, prin implicarea în activități de reabilitare a Castelului

Nu în ultimul rând, proiectul oferă o oportunitate deosebită de întărire a relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună practică în domeniul antreprenoriatului local în contextul promovării patrimoniului, dar și a creșterii economiei locale.